Střední odborní škola
svatého jana boska

Zahajuje svoji činnost od 1.9. 2018

Informace o škole

Křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

Učební obory

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
tříletý učební obor s výučním listem  
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  
tříletý učební obor s výučním listem
Zemědělec – farmář 41-51-H/01  
tříletý učební obor s výučním listem

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, vyhlašuje  třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-56-H/01 Lesní mechanizátor a 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů.

Přihlášky zasílejte do 17. srpna 2018 na adresu:    

Střední odborná škola svatého Jana Boska

Na Lindovce 1463/1

767 01 Kroměříž

Termíny konání přijímacích pohovorů bude 28. 8. 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 7 uchazečů

obor vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 5 uchazečů

obor vzdělání 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 7 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály: a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.
 4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí posledního ročníku hodnoceni nedostatečně.
 6. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

Mgr. Petr Šiška

Ředitel  Střední odborné školy svatého Jana Boska

Vyhlášení  výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Obor Lesní mechanizátor, kód: 41-56-H/01
Obor Opravář lesních strojů, kód: 41-56-H/02
Obor Zemědělec - farmář, kód : 41-51-H/01
Přijati v pořadí:KódPočet bodů
Přijati v pořadí:Kód Počet bodů
PořadíKódPočet bodů
1BJ16/201819
1BJ16/201819
1BJ17/201816
2BJ03/201818
2BJ12/201814
2BJ12/201814
3BJ10/201816
3BJ06/201814
3BJ11/201814
4BJ08/201814
4BJ09/201813
4BJ19/201814
5BJ06/201814
5BJ04/201812
5BJ14/201814
6BJ19/201814
6BJ07/201813
7BJ13/201814
7BJ18/201812
8BJ15/201810


Nepřijati v pořadí:


Nepřijati v pořadí:


Nepřijati v pořadí:

Pozvánka na informační schůzku
před nástupem do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na informační schůzku před nástupem do Střední odborné školy svatého Jana Boska, která se koná

v sobotu 23. června 2018 od 10:00 hodin

v budově Střední odborné školy svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, Kroměříž
(v prostorách Střední školy hotelové a služeb)

Program

 1. Informace o zahájení školního roku
 2. Program prvního týdne školy
 3. Informace o adaptačním kurzu (5. - 7. 9. 2018)
 4. Administrativa přijímacího řízení, souhlas se zpracováním osobních údajů
 5. Zajištění ochranných pomůcek
 6. Přihláška k ubytování a stravování
 7. Prohlídka prostor školy
 8. Dotazy a různé

Předpokládaný závěr ve 12:00

Odpoledne můžete využít k návštěvě Kroměřížského zámku za zvýhodněné vstupné.

Děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Co můžete očekávat

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.
Chceme rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.
Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému.

Ten se opírá o 3 základní pilíře:
rozum – náboženství – laskavost.

Domov mládeže

Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium a rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k smysluplnému využívání volného času prostřednictvím aktivit zaměřených na myslivost, včelařství, rybářství – kladný vztah k přírodě.

Odborný výcvik

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.

Volný čas

Střední odborná škola sv. Jana Boska je škola připravující na život žáky osobnostně, odborně a duchovně. Výchova probíhá podle salesiánského preventivního systému Dona Boska, kterým se snažíme předcházet zlu a iniciativně rozvíjet všechny schopnosti mladého člověka. 

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

SOŠ svatého Jana Boska

Kroměříž
Na Lindovce 1463
Telefon: +420 731 665 703


Vytvořte si  web zdarma